• ساختمان منطقهr

 • آمار کمیسیون معماریr

 • منطقه_ هواییr

 • نقشه گوگلr  
محمود رضا مهرجانیان
 
              شهردار منطقه ۴
               محمود رضا مهرجانیان

نظرسنجی

شهروند گرامی ، الویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری را انتخاب کنید؟
 •  اخبار
 •  مناقصه و مزایده
 •  استعلامات
 •  گزارش تصویری
 •  فعالیت فرهنگی
 •  پروژه ها
 •  سایر امکانات

نظرسنجی

شهروند گرامی ، الویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری را انتخاب کنید؟
 •  اخبار
 •  تست
 •  مناقصه و مزایده
 •  استعلامات
 •  سایر امکانات
 •  گزارش فرهنگی
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۲ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۲۹۱۶ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۱
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱ نفر
تعداد کاربران مهمان ۱۳ نفر
OnlineUsers ۰ نفر
----------------------------------------------
کل بازدیدکنندگان ۲۲۹۱۶ نفر
بازدید امروز نسبت به دیروز -۹۷%
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
سامانه 137
سامانه ۱۳۷
سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
شهرداری الکترونیک
شهرداری الکترونیک
نظام پیشنهادات
نظام پیشنهادات
عوارض خودرو
عوارض خودرو