• ساختمان منطقهr

 • آمار کمیسیون معماریr

 • منطقه_ هواییr

 • نقشه گوگلr  
محمود رضا مهرجهانیان
 
              شهردار منطقه ۴
               محمود رضا مهرجهانیان

نظرسنجی

شهروند گرامی ، الویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری را انتخاب کنید؟
 •  اخبار
 •  مناقصه و مزایده
 •  استعلامات
 •  گزارش تصویری
 •  پروژه ها
 •  سایر امکانات

نظرسنجی

شهروند گرامی ، الویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری را انتخاب کنید؟
 •  اخبار
 •  مناقصه و مزایده
 •  استعلامات
 •  سایر امکانات
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۴۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۵ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۶۲۴۱ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۴۴
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۵ نفر
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲ نفر
تعداد کاربران مهمان ۱۵ نفر
OnlineUsers ۰ نفر
----------------------------------------------
کل بازدیدکنندگان ۳۶۲۴۱ نفر
بازدید امروز نسبت به دیروز -۹۵%
گزارش تصویری از برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای
گزارش تصویری از برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
سامانه 137
سامانه ۱۳۷
سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
شهرداری الکترونیک
شهرداری الکترونیک
نظام پیشنهادات
نظام پیشنهادات

   کل : ۷  نمایش ۱ الی ۶   ۱ ۲