معرفی مسئولین

 

سمت/پست نام ونام خانوادگی
شهردار منطقه 4 محمود رضا مهر جهانیان
معاون فنی سارا قائدی
معاون عمرانی حمید  فاموریان
معاون اجرایی محمد صالح صالحی
معاون مالی مریم دلشادی
مسئول فنی شهرام نیکبخت
مسئول درآمد محمد تشکر نژاد
مسئول تخلفات غلامرضا نوذری
مسئول امورشهر احمد فریانی
مسئول فضای سبز  
مسئول حقوقی نادر ترکمانی نژاد
مسئول تاسیسات علیرضا نورامرمحمدی
مسئول املاک فاطمه مزارعی
مسئول کمیسیون ماده صد حمیدرضا امیدوار
مسئول روابط عمومی محمد امین ناصری
مسئول  ترافیک مهدی زحمتکش فرد شیراز
مسئول کامپیوتر شیرین نظریان
مسئول دفتر شهردار زهرا زراعت پیشه
مسئول امور اداری وحید اکبر پور
حراست مجتبی دهقانی
بازرسی منطقه محمد مهدی ابراهیمی
مشاور شهردار محمد تولایی

منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۸۷۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است