معرفی مسئولین

 

سمت/پست نام ونام خانوادگی
شهردار منطقه 4 اصغر سروی
معاون فنی عبدالصالح رستم زاده
معاون عمرانی حمید  فاموریان
معاون اجرایی محمد صالح صالحی
معاون مالی مریم دلشادی
مسئول فنی سمیه جمالیان
مسئول درآمد محمد تشکر نژاد
مسئول تخلفات غلامرضا نوذری
مسئول امورشهر احمد فریانی
مسئول فضای سبز عبدالرحمن نوری
مسئول حقوقی مرتضی محمدی
مسئول تاسیسات علیرضا نورامرمحمدی
مسئول املاک فاطمه مزارعی
مسئول کمیسیون ماده صد حمیدرضا امیدوار
مسئول روابط عمومی علی عابدینی
مسئول  ترافیک --
مسئول کامپیوتر شیرین نظریان عطاآبادی
مسئول دفتر شهردار رقیه میرزایی
مسئول امور اداری وحید اکبر پور
حراست مجتبی دهقانی
بازرسی منطقه محمد مهدی ابراهیمی
مشاور شهردار --

منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۱۴۴۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است