معرفی مسئولین

 

سمت/پست نام ونام خانوادگی
مدیر منطقه 4 محمود رضا مهر جهانیان
معاون مالی و اقتصادی مریم دلشادی
معاون خدمات شهری محمد صالح صالحی
حراست مجتبی دهقانی
رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی وحید اکبر پور
معاون عمران حمید  فاموریان
مسئول درآمد و نوسازی محمد تشکر نژاد
مسئول کنترل تخلفات شهری غلامرضا نوذری
معاون شهرسازی و معماری سارا قائدی
مسئول امورشهر احمد فریانی
مسئول فضای سبز فریدون رحیمی
مسئول حقوقی نادر ترکمانی نژاد
مسئول املاک فاطمه مزارعی
دبیر کمیسیون ماده صد حمیدرضا امیدوار
مسئول امور ارتباطات و فرهنگی محمد امین ناصری
مسئول ایمنی حمل نقل و  ترافیک مهدی زحمتکش فرد شیراز
مسئول تاسیسات علیرضا نورامرمحمدی
مسئول کامپیوتر شیرین نظریان
مسئول دفتر شهردار زهرا زراعت پیشه
مسئول دفتر شهردار محمد علی ده بزرگی
نماینده بازرسی محمد مهدی ابراهیمی
- -

منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۳۰۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است