شرح وظایف واحدها

شرح وظایف شهردار منطقه

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت بر کلیه امور منطقه.
 3. برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری و زیست محیطی در منطقه.
 4. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات پیش بینی شده در قانون شهرداریها در منطقه.
 5. نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه باتوجه به قوانین و مقررات مصوب و دستورالعمل های صادره از مراجع ذی صلاح.
 6. نظارت بر امور اداری و مالی منطقه بر اساس اختیارات تفویض شده.
 7. نظارت و پیگیری در تنظیم بودجه و همچنین وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرایی سالانه.
 8. تدوین خط مشی و سیاست گذاری لازم در امر اجرایی منطقه.
 9. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.
 3. تحویل، تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات برای ارجاع به مقام های مافوق و واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
 4. ابلاغ دستورات صادره از مدیر به اشخاص ذی ربط و واحد های تابعه بر حسب خط ومشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.
 5. تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات.
 6. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.
 7. تنظیم زمان جلساتی که در دفتر مدیر تشکیل می شود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده در جلسه. 
 8. آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات برای اطلاع و مطالعه قبلی.
 9. حفظ و نگهداری نامه ها ،اوراق ،اسناد،مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
 10. پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
 11. تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.
 12. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.  

 

 

شرح وظایف معاون

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. کنترل و امضاء کلیه استعلام ها،گواهی های صادره، تقسیط عوارض به میزان اعلام شده از سوی شهردار و امضاء کلیه نامه های خروجی و دستور نامه های وارده به جز موارد تملکی، حقوقی و مالی.
 3. کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری منطقه.
 4. مشاوره با مهندسان مشاور ذی صلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی وپروژه های عمرانی مورد نیاز منطقه.
 5. برگزاری جلسات کمیته های فنی و کمیسیون بررسی طرح ها و شورای سیاست گذاری طرح های عمرانی.
 6. پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور تهیه طرح های فنی واجرایی باتوجه به احتیاجات فعلی و آتی منطقه.
 7. نظارت برتدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری و نظارت بر تهیه و حسن اجرای ضوابط مصوب نقشه های جامع و طرح های تفصیلی در منطقه و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیت های عمرانی بر اساس برنامه های زمان بندی شده.
 8. برنامه ریزی جهت انجام مطالعات و نقشه های پروژه ها و توان سنجی پیمانکاران و برگزاری مناقصات و کنترل پیشرفت کار پروژه ها.
 9. پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 10. ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر و شهرسازی در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی.
 11. کنترل و امضاء کلیه پروانه های احداث ساختمان، گواهی وضعیت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پایان کار و صدور مجوز تعمیرات ساختمانی به میزان تفویض اختیار از سوی شهردار.
 12. برگزاری جلسات معماری و فنی در خصوص بررسی طرح های معماری جهت صدور و یا اصلاح پروانه ساختمانی.
 13. شرکت در جلسات کمیسیون های ماده صد، بدوی و تجدید نظر.
 14. نظارت بر حسن اجرای امور واحد های شهرسازی.
 15. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف رئیس اداره خدمات شهری

 

 
 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. نظارت مستمر بر معابر عمومی و جمع آوری زباله، ضایعات، نخاله و همچنین لایروبی مسیل ها و کانال های واقع در محدوده منطقه.
 3. نظارت بر برف روبی و بارندگی و مراقبت در پاک بودن مسیلها و اقدامات لازم و پیشگیرانه برای جلوگیری از جریان سیلاب ها در معابر عمومی و مساکن در محدوده منطقه.
 4. نظارت بر نگهداری و تعمیر پل ها، جداول، روفوژهای وسط و ساختمانهای متعلق به منطقه.
 5. همکاری با واحدهای ذیربط در امحاء حشرات و حیوانات موذی و ولگرد.
 6. توسعه و گسترش فضای سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهای تفصیلی.
 7. نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی، اشجار و معابر عمومی با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز برابر اختیارات تفویض شده.
 8. نظارت بر نگهداری آسفالت معابر و اماکن عمومی و پیگیری انجام لکه گیری آسفالت معابر و اماکن عمومی در محدوده منطقه.
 9. جلوگیری از کار اماکن آلاینده و خلاف بهداشت با هماهنگی و مشارکت دیگر ادارات و سازمان های ذی ربط.
 10. جلوگیری از هرگونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم، تکدی گری و جمع آوری آنها.
 11. نظارت بر اجرای کلیه اقدامات در خصوص زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری در چارچوب طرح های مصوب شهرداری.
 12. برنامه ریزی در خصوص استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه در امور خدمات شهری.
 13. برنامه ریزی جهت جذب بودجه های پیش بینی شده پروژه های زیباسازی محدوده منطقه.
 14. مشارکت در تهیه کلیه طرح های مرتبط با محیط شهری با دیگر ادارات و سازمانهای ذی ربط.
 15. تهیه گزارشات لازم در زمینه پیشرفت پروژه های خدمات شهری و اعلام آن به مقام مافوق.
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف مسئول روابط عمومی

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغاتی و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداری.
 3. تدوین « تقویم جامع ارتباطات سازمانی » در قالب ملاقات ها و بازدید های مسئولان منطقه با شخصیت های حقیقی و حقوقی، کارکنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولی و تلطیف روابط و تنظیم افکار عمومی.
 4. گردآوری و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش های مربوط به سایت ها، فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها با شیوه ها و قالب های موثر و مناسب.
 5. پوشش تبلیغی ساختمان ها و فضای عمومی منطقه در گرامیداشت ایام و مناسبت های ویژه.
 6. انجام امور مربوط به برگزاری جشن های ملی و مذهبی و تهیه برنامه های رادیوئی و یا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارایه خدمات شهرداری از طریق رسانه های عمومی.
 7. پیگیری انتقال تا حصول نتیجه موارد درخواستی شهروندان مرتبط با خدمات شهرداری از طریق 137.
 8. پیگیری در خصوص تهیه و توزیع جراید جهت استفاده همکاران و ارباب رجوع.
 9. تهیه و تنظیم گزارش های لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه مدیر مربوط.
 10. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف  مسئول رایانه

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. جمع آوری، بررسی و تدوین نیازهای حوزه های مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
 3. توزیع امکانات و نظارت بر استفاده بهینه از تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری.
 4. برنامه ریزی برای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری.
 5. بررسی نیازهای آموزشی در ارتباط با رایانه و ارائه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی به مسئول مافوق.
 6. نصب نرم افزار های مورد نیاز و آموزش کاربران برای استفاده.
 7. برنامه ریزی، نظارت و بروز رسانی اطلاعات سایت اینترنتی منطقه.
 8. راهبری نرم افزارهای شهرداری الکترونیک در منطقه.
 9. پیگیری و نظارت بر امور شبکه و ارتباطات در منطقه.
 10. نظارت بر نگهداری اتاق سرور در منطقه.
 11. اقدام در خصوص تهیه نسخه پشتیبان کلیه نرم افزارهای موجود در منطقه ( از جمله دبیرخانه، نوسازی، حسابداری، شهرداری الکترونیک و  ... ) بصورت روزانه.
 12. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

وظایف واحد فنی

 1.  
 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. نظارت بر صدور پروانه ساختمانی، پایان کار، گواهی عدم خلاف و  ...
 3. بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازی و معماری طبق قوانین و مقررات .
 4. بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر در منطقه.
 5. کنترل بنای احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده.
 6. نظارت و کنترل در خصوص بازدید از ابنیه در منطقه.
 7. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس شهرسازی

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. رعایت دقیق ضوابط شهرسازی با توجه به نظریه کار شناس طرح های تفصیلی و گذربندی و کنترل دقیق آن ( از نظر کاربری، ضابطه، ارتفاع، مورد مسیری و ... ).
 3. کنترل نقشه های معماری از نظر شهرسازی و نظریه کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی جهت طرح در کمیسیون شهرسازی و معماری و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد و همچنین ورود اطلاعات نقشه ها.
 4. بررسی گزارش کارشناسی و تطبیق آن با سوابق پرونده جهت کلیه پاسخ استعلام ها.
 5. تعیین و میزان نوع تخلف به منظور ارجاع به کمیسیون ماده صد.
 6. پاسخ استعلام های ادارات و سایر واحد های تابعه شهرداری.
 7. بررسی و پاسخگویی به موارد تخلفات ارایه از نظر شکایات مجاورین.
 8. بررسی و تعیین کدهای عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراکم، پارکینگ گروهی و ... ).
 9. بررسی، پیگیری و اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد.
 10. بررسی نقشه ها از نظر شهرسازی در ساختمان های بلند مرتبه و بررسی نقشه های ساختمان های کوتاه مرتبه از نظر معماری، شهرسازی و سازه.
 11. بررسی و اصلاح نقشه های ساختمانی.
 12. پاسخ لازم به درخواست های تعمیرات، تفکیک  و ...
 13. تنظیم صورت جلسه های لازم شهرسازی و بررسی موردی پروژه ها و مباحث شهرسازی.
 14. تهیه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
 15. کنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعیت بنا، پایان کار و انجام کار.
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناسGIS   

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. جمع آوری، ویرایش، ذخیر ه سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی براساس دستورالعمل های موجود.
 3. کنترل کیفیت کلیه مراحل تولید، ویرایش، آماده سازی، ذخیره سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی مطابق دستورالعمل های موجود.
 4. کنترل نقشه های متوسط و بزرگ مقیاس منطقه جهت بهنگام رسانی اطلاعات مکانی محدوده منطقه.
 5. پاسخگویی به نیازهای واحد های ذی ربط منطقه در خصوص سؤالات مکانی، آماری و موضوعی برابر دستور مافوق.
 6. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس صدور پروانه ساختمان

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. اقدام لازم در خصوص صدور کلیه پروانه های ساختمانی بر اساس ضوابط مربوطه.
 3. صدور گواهی پایانکار، اصلاح پایانکار، وضعیت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و ...
 4. صدور پروانه کسب پس از تأیید واحد های ذی ربط شهرداری.
 5. اقدام در خصوص تهیه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظریه کارشناس شهرسازی و کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی و رییس اداره شهرسازی.
 6. صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشانی، معاونت شهرسازی، فضای سبز و ...
 7. اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
 8. مکاتبه با کمیسیون ماده صد.
 9. کنترل انتقال مورد مسیر به نام شهرداری در زمان صدور پروانه.
 10. کنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
 11. صدور مجوز تخریب و بررسی استعلام های مربوط به نقشه های مهار بندی.
 12. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. ایجاد هماهنگی لازم با مشاور در خصوص تهیه طرح های تفصیلی.
 3. بررسی پاسخ استعلام های ارجاعی از مراکز مختلف.
 4. بررسی مغایرت های طرح تفصیلی با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصمیم گیری نهایی.
 5. اظهار نظر نسبت به میزان مورد مسیری، اعلام ضابطه، پخ خیابان و  ...
 6. اظهار نظر از نظر حریم ها (فضای سبز، میراث فرهنگی، باغات، قطار شهری و ... )
 7. کنترل رعایت میزان عقب نشینی در زمان صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پایان کار و  ...
 8. بهنگام سازی اطلاعات وضع موجود و بروز کردن طرح های تفصیلی و اصلاح شبکه معابر.
 9. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان (مأمور فنی)

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. بازدید از ملک و تهیه گزارش وضع موجود ملک (اعم از ساختمان، آپارتمان و تجاری ) به منظور بهره برداری های لازم.
 3. بررسی اسناد مالکیت و تطبیق آن در محل با مکان مورد بازدید.
 4. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس ماده صد

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد.
 3. برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده های واصله و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات و یا بازدید از محل مستحدثات.
 4. ابلاغ نتیجه آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد به اشخاص و واحدهای ذیربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر.
 5. حفظ ارتباط با مراجع ذی صلاح به منظور رفع احتمالی مشکلات پرونده مطروحه در کمیسیون ماده صد.
 6. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.


 

شرح وظایف کارشناس نقشه برداری

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. برداشت دقیق اطلاعات ملک در محل و تطبیق آن با طرح های تفصیلی و طرح های تفکیکی.
 3. ارجاع پرونده های مورد مسیری پس از بررسی لازم به کارشناس طرح های تفصیلی و گذر بندی.
 4. بررسی مغایرت های اضافه یا کسری سند.
 5. بررسی نقشه های تفکیکی وتطبیق آن با طرح تفصیلی.
 6. اقدام در خصوص مصوبات کمیسیون ماده  5.
 7. پاسخ استعلام های اداره ثبت و بازدید همزمان با کارشناسان اداره ثبت.
 8. اقدام در خصوص پیاده نمودن بر و کف در سطح منطقه.
 9. برداشت، ترسیم و اجراء کلیه پروفیل های طراحی در سطح منطقه.
 10. برداشت پلان و تهیه نقشه در مقیاس های مختلف.
 11. اندازه گیری ارتفاع ساختمان های بلند مرتبه.
 12. ترسیم خط پروژه های پیشنهادی جهت ارسال به معاونت فنی و عمرانی.
 13. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

وظایف واحد درآمد

 

شرح وظایف مسؤول درآمد

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. همکاری های لازم با مدیریت امور درآمد برای تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری.
 3. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه های ابلاغی از طرف مدیریت امور درآمد.
 4. کنترل قبوض عوارض توزیع شده توسط اداره پست و تایید گزارش عملکرد آنها به مسئول مافوق.
 5. هماهنگی لازم با اداره شهرسازی منطقه در خصوص اجرای دستورالعمل های وصول عوارض.
 6. نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده 77  و ...
 7. بروز رسانی اطلاعات و نقشه های حاصل از ممیزی املاک و وصول عوارض نوسازی و صدور اجراییه های لازم جهت مستنکفین از عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان.
 8. گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهای مرتبط با واحد درآمد.
 9. بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به مدیریت درآمد شهرداری .
 10. انجام کلیه دستورالعمل ها به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
 11. شرکت در جلسات کمیسیون ماده 77  و ابلاغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه.
 12. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف متصدی درآمد  ( آمار و اطلاعات و مغایرت های بانکی، صدور استعلام و ثبت درخواست )

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. ارتباط مستمر با مسؤول باجه بانک مستقر در منطقه به منظور رفع ابهامات احتمالی در فیش ها و صورت حسابهای بانکی.
 3. ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدی و رفع مغایرت های آمار هر روز با هماهنگی مسؤول مربوطه در مدیریت امور درآمد.
 4. تهیه پرینت درآمدی هر ماه پس از بسته شدن آمار.
 5. کنترل و اطمینان از واریز وجوه چکهای بین بانکی و قبوض پرداختی به حساب شهرداری.
 6. تکمیل پیش نویس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال.
 7. کنترل لازم در رابطه با گواهی های مراجع ذیربط در خصوص موضوع مورد استعلام.
 8. ثبت درخواست  ( انتقال مالکیت،  سرقفلی،  ملکی، رهنی، اجاره ای )  و اخذ مدارک لازم.
 9. کنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلی و همخوانی با اسناد مالکیت، میزان مالکیت، پلاک ثبتی و ...
 10. پاسخ استعلام،  رهن، نقل و انتقال، بانک، اجاره پس از اخذ نظر واحدهای مربوطه.
 11. ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پایانکار، دستور نقشه و ...) و اخد مدارک لازم.
 12. اعلام و کنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختمانی، مشرفیت، تراکم، سهم خدمات و ...).
 13. اعلام بدهی موجود در پرونده به مسئولین مربوطه.
 14. تشخیص و تصمیم گیری در خصوص نیاز به بازدید از ملک و همچنین تعیین مأمور و زمان کارشناسی از آن.
 15. انجام مکاتبات مورد نیاز جهت استرداد، تعویض و یا تأخیر در وصول چکها به مراجع ذیربط.
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف مأمور وصول درآمد ( وصول عوارض اتومبیل، صدور قبض )

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. تشکیل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سیستم رایانه ای.
 3. تعیین میزان بدهی عوارض سالیانه اتومبیل.
 4. صدور کلیه قبوض پرداخت عوارض.
 5. پیگیری اخذ برچسب عوارض اتومبیل از مدیریت درآمد مرکزی جهت تحویل به پرداخت کنندگان عوارض.
 6. صدور برگ مفاصاحساب عوارض سالیانه.
 7. صدور و ثبت برگ درخواست تقسیط پرونده.
 8. تحویل فرم های مربوط به ضامن و وصول آن پس از تکمیل به منظور تشکیل پرونده تقسیطی برابر قوانین و مقررات.
 9. اخذ چکهای متقاضیان تقسیط بدهی و کنترل چکهای اخذ شده با توجه به دستور العمل های موجود.
 10. تشکیل پرونده تقسیطی در سیستم رایانه ای.
 11. ارسال به موقع چکهای تقسیطی به مراجع ذی ربط جهت وصول.
 12. صدور گواهی تقسیط چکهای موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضی.
 13. صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه.
 14. ارایه گزارش از وضعیت وصول چکها به مسؤول مربوطه.
 15. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف مسؤول ممیزی و نوسازی

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه های محدوده منطقه به منظور استفاده در امور ممیزی.
 3. هماهنگی با کارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک.
 4. بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض.
 5. هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها.
 6. هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه.
 7. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف مأمور اجرا و ابلاغ

 1.  
 2. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 3. پیگیری های لازم جهت تعیین بدهی مؤدیان اعم از صنوف، عوارض سالیانه و ...
 4. توزیع قبوض و ابلاغیه های بدهی مؤدیان عوارض.
 5. محاسبه کلیه عوارض ساختمانی، نوسازی، صدور پروانه کسب و عوارض سالیانه صنفی و ابلاغ آن به مؤدیان.
 6. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

وظایف واحد حسابداری

 

شرح وظایف رئیس اداره امور مالی و اداری

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی و درآمدی باتوجه به ضوابط تعیین شده واختیارات تفویضی به منطقه.
 3. تنظیم و پیشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز جهت طی مراحل تصویب توسط حوزه معاونت برنامه ریزی.
 4. نظارت بر تنظیم اسناد هزینه و همچنین انجام امور مربوط به حسابداری و همچنین توافقنامه املاک مورد مسیری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره.
 5. نظارت بر ممیزی املاک واقع در م حدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی بخش درآمد .
 6. حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری، موسسات، ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری.
 7. بررسی نیروی انسانی با توجه به چارت تشکیلاتی و نیروهای بازنشسته و مستعفی و ... در جهت جذب و بکار گیری نیروهای جدید از طریق مدیریت امور اداری.
 8. نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی.
 9. نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی و قوانین و مقررات اداری، مالی و درآمدی.
 10. شرکت در جلسات تحول اداری به منظور اجرای خط مشی اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی.
 11. نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.
 12. نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معاملات و قراردادهای منطقه.
 13. نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره مالی.
 14. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس مالی

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. نظارت بر انجام کلیه امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری.
 3. انجام تعهدات مالی در حد اعتبارات بودجه مصوب.
 4. کنترل و نظارت در نحوه ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه.
 5. نظارت در تهیه و تنظیم صورت مغایرت های بانکی بصورت ماهیانه و پیگیری لازم در جهت رفع مغایرتها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.
 6. پیگیری در رفع موارد ذکر شده در گزارش حسابرس های داخلی و خارجی.
 7. تهیه گزارش های لازم اعم از ترازهای ماهیانه و پایان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
 8. بستن حسابها در پایان سال و نظارت و کنترل امور عملیاتی مربوط به بستن حسابها با هماهنگی مقام مافوق.
 9. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف حسابدار (تنظیم اسناد )

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. تهیه و تظیم اسناد هزینه براساس مدارک مثبته.
 3. تهیه وتنظیم اسناد مربوط به بستن حسابها.
 4. تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 5. ثبت و انعکاس حسابها در دفاتر روزنامه، معین و کل.
 6. همکاری با ممیز در رسیدگی به حساب های هزینه و درآمد و سایر پرداختها.
 7. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف حسابدار (حقوق و دستمزد، صدور چک و مغایرت بانکی )

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 3. اقدام در خصوص تهیه صورت مغایرت بانکی و صورت گردش وجوه نقد و کنترل مانده حسابها طبق دفاتر و بانک و رفع مغایرت ها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.
 4. نگهداری کلیه حساب های بانکی واحد مربوط و تنظیم آنها در دفاتر قانونی.
 5. تهیه و تنظیم لیست و کنترل آن با مدارک مثبته پیوست، بخشنامه ها و مصوبات .
 6. کنترل پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر و نگهداری آنها.
 7. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف حسابدار ( امور قراردادها و اعتبارات)

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. همکاری در تهیه و تنظیم اسناد ومدارک مالی از قبیل اسناد هزینه، اسناد انبار، اسناد درآمد.
 3. کنترل قراردادهای منعقده با شرکت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاری و طرح های عمرانی و همچنین نظارت بر صدور اسناد مربوطه.
 4. کنترل پرداختهای مقطعی به کارکنان شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری برابر قرارداد منعقده.
 5. همکاری در صدور اسناد قرارداد ها و پرداختهای کارکنان غیر شاغل در شهرداری با رعایت قوانین و مقررات از منابع طرح ومنابع جاری.
 6. کنترل کلیه هزینه های بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری.
 7. همکاری در تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حسابها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد.
 8. همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 9. همکاری در تهیه اسناد هزینه برای پرداخت قطعی و غیر قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی.
 10. پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون های معاملات و کمیته فنی و همچنین تهیه اسناد مربوط به مناقصات و مزایده ها.
 11. تأمین اعتبار نمودن کلیه درخواستها و هزینه ها قبل از خرج بر اساس بودجه.
 12. تهیه بودجه، متمم بودجه و تفریق بودجه جهت ارایه به مقام مافوق.
 13. کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحسابها، پیش پرداخت ها و اعتبارات اسنادی.
 14. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف حسابدار ( ممیزی اسناد )

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. رسیدگی به اسناد هزینه های جاری در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 3. رسیدگی به اسناد هزینه های عمرانی باتوجه به ضمائم و مدارک مثبته و مفاد قرارداد ها درچارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 4. رسیدگی به لیستهای حقوقی با توجه به قوانین، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
 5. رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به واریز بدهی اشخاص حقیقی وحقوقی و کارپرداز.
 6. رسیدگی به اسناد مربوط به تملکی ها و غرامتی ها.
 7. رسیدگی به اسناد وگزارش تنخواه گردان باتوجه به مدارک و ضمائم پیوست در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 8. رسیدگی به اسناد درآمدی روزانه.
 9. رسیدگی به اسناد مربوط به استرداد سپرده ها و درآمدها.
 10. رسیدگی به پیش پرداختها، علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 11. رسیدگی به مادر سندهای ارسالی از شهرداری مرکزی تا رسیدن به مرحله تأیید نهایی.
 12. همکاری در بستن حسابها و تهیه گزارش های ماهیانه و سالیانه.
 13. اقدام در خصوص اعاده اسناد ناقص با ذکر دلایل مربوطه به مسؤول صدور اسناد جهت رفع مشکل آنها..
 14. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف انباردار و جمعدار اموال

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. اقدام به تحویل گرفتن اموال خریداری شده و تحویل آنها به افراد درخواست کننده پس از صدور قبض انبار.
 3. نگهداری حساب کلیه اموال منقول شهرداری و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال و یا نرم افزارهای مربوطه بر اساس آیین  نامه های مصوب .
 4. اقدام لازم در نگهداری و حفظ اموال شهرداری با همکاری واحدهای ذیربط .
 5. جاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اتاقها و واحدهای مربوط .
 6. صدور برگه خروج اموال از ساختمان منطقه بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق.
 7. اقدام در طبقه بندی اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود .
 8. صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده به منظور فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با انبار و اموال مرکزی و تحویل یک نسخه از صورت جلسه تحویلی به حسابداری منطقه جهت کسر از حسابهای انتظامی اموال.
 9. انجام الصاق برچسب بر روی اموال شهرداری و ثبت در دفاتر اموال با ذکر شماره و صدور قبض انبار.
 10. اقدام در خصوص انبار گردانی در پایان سال به منظور مشخص نمودن وضعیت اموال موجود در انبار اعم از کسری، اضافی و نهایتاً پیگیری برای حل آنها.
 11. تهیه و تنظیم سیستم کد گذاری جهت دسترسی سریعتر به کالاها و امضاء و مهر بارنامه یا صدور و رسید انبار.
 12. مغایرت گیری با سیستم اموال در راستای یکسان نمودن ثبت و کسر اقلام اموالی و نهایتأ یکسان بودن تعداد اموال در منطقه با  سیستم اموال و انبار.
 13. کنترل ایمنی در انبار جهت حفاظت از کالاها و محصولات موجود در انبار.
 14. ثبت و صدور حواله ها و رسیدهای انبار کالا و محصولات.
 15. اسکن نمودن کلیه اسناد مالی منطقه.
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارپرداز

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. اقدام در تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با عنایت به آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط و دستورالعمل های صادره در حد نصاب معاملات.
 3. تهیه کالا و خدمات مورد نیاز در چهار چوب مقررات مالی و دستورالعمل های صادره و تحویل کالا و خدمات به واحد متقاضی از طریق سیستم انبار و اموال و همچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل.
 4. تحقیق و بررسی لازم در انجام معاملات جزئی با هماهنگی مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری.
 5. اقدام در خصوص اخذ مشخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قیمت بر روی فاکتور ها.
 6. انجام معاملات متوسط برابر آیین نامه معاملاتی شهرداری و دستورالعمل های مربوطه.
 7. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

وظایف واحد عمران

 

شرح وظایف رئیس اداره امور عمرانی

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر، پارک ها، مستحدثات و ... در محدوده منطقه.
 3. نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر عمومی در محدوده منطقه.
 4. نظارت بر دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری .
 5. بررسی و امضاء صورت وضعیت های پیمانکاران برابر قوانین و مقررات .
 6. پیگیری سایر پروژه های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه.
 7. اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات پل های عابر پیاده، پلهای همسطح و غیر همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
 8. نظارت بر احداث کلیه طرح های ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
 9. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس معماری (طرح های زیربنایی )

 

 1. اجرای  دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. تهیه طرح های ساختمانی مورد نیاز منطقه از جمله ساختمان اداری، دفتر پارک، سرویس بهداشتی و ...
 3. تهیه طرح های فضای سبز پارکها از جمله پارک محله ای، پارک حاشیه ای، پارک ترافیکی و ...
 4. تهیه طرح های دیوار کشی، نرده گذاری، کیوسک و ...
 5. کنترل نقشه های تهیه شده توسط مهندسین مشاور.
 6. نظارت بر اجرای طرح های معماری منطقه.
 7. نظارت بر تهیه مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی منطقه.
 8. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف نقشه بردار

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. انجام بررسی اولیه نقشه برداری بر اساس پروژه های تعریف شده در محدوده منطقه.
 3. تطبیق نقشه ها با طرح های هندسی، نقشه های تفصیلی و تفکیکی و ارائه پیشنهاد به مسؤول مافوق.
 4. طرح ریزی، هماهنگی و برنامه ریزی امور مختلف مربوط به نقشه برداری.
 5. کمک در برنامه ریزی و تهیه طرح و عملیات برای انجام تهیه نقشه.
 6. ترسیم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگی با استاندارد های مربوطه.
 7. تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها از لحاظ فنی بر اساس تطبیق کارهای انجام شده با تعرفه ها.
 8. نظارت بر کلیه امور مربوطه به مشاوران و پیمانکاران در محدوده منطقه.
 9. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس عمران (ناظر پروژه)

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. همکاری در تعیین اولویت پروژه ها در سطح منطقه با مسؤول مافوق.
 3. همکاری با نقشه بردار در جهت مسیر یابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجرای پروژه ها.
 4. اقدام در خصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار.
 5. نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار.
 6. بازدید از پروژه ها به صورت هفتگی همراه با ناظر عالیه.
 7. اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش های لازم.
 8. اقدام در خصوص تنظیم فرم دعوت نامه تحویل موقت و قطعی پروژه و همچنین شرکت در کمیسیون های مربوطه.
 9. استعلام لازم از شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات و ... جهت حفاری های مورد نیاز در پروژه ها.
 10. اقدام لازم در خصوص تنظیم صورت جلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیت ها.
 11. اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش های مستمر به مسؤول مافوق.
 12. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان ( ناظر پروژه )

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. نظارت بر کیفیت و کمیت پروژه های ساختمانی.
 3. تحویل زمین، تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها.
 4. تنظیم صورتجلسات کارگاهی.
 5. بررسی صورت وضعیت انجام کار.
 6. هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت انجام آزمایش های مربوطه.
 7. بازدید ادواری از ساختمان ها و محوطه تشخیص تعمیرات مورد لزوم.
 8. انجام اقدامات لازم جهت تعمیراتی که تشخیص داده شده و یا گزارش شده است.
 9. طراحی نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و یا هر بنای دیگری که از سوی مقامات مافوق سفارش داده شود.
 10. درخواست لوازم مورد نیاز ساختمانی و نظارت بر تحویل گیری آنها.
 11. شرکت در جلساتی که به منظور تجدید بنا، نوسازی و یا هرگونه تغییراتی در ساختمان ها و محوطه تشکیل می شود و ارائه نظرات تخصیصی.
 12. نظات بر امور اجرایی پیمانکاران طرف قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی ازسوی پیمانکار.
 13. تعیین ضوابط و معیارهای اجرایی کار و همچنین تعیین ظرفیت و قابلیت های فنی پیمانکار.
 14. رسیدگی به صورتحساب های آب وگاز کلیه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.
 15. ارسال گزارشات تحلیلی از پیشرفت کار در مقایسه با برنامه های زمانبندی شده و ارائه به مقام مافوق.
 16. رعایت ایمنی و اطمینان از ساختمان های مسکونی و گزارش کتبی به مقام مافوق.
 17. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
 

وظایف واحد امور شهر

 

شرح وظایف مسئول خدمات شهری (امور شهر)

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. کنترل مستمر نظافت سطح محدوده منطقه و پیگیری رفع مسایل و مشکلات مربوطه.
 3. رسیدگی و پیگیری به شکایات مردمی و سازمان ها و پیگیری گزارشات ارتباطات مردمی  137 شهرداری در ارتباط با وظایف و ارسال پاسخ مناسب.
 4. پیگیری موارد آب گرفتگی و رفع مشکل و پیگیری انتخاب پیمانکار جهت لایروبی کانال های روبسته و روباز و جداول روبسته و  روباز و حفر چاه و لایروبی آن و حمل ضایعات به خارج از شهر.
 5. تنظیم کشیشک بارندگی با هماهنگی رئیس اداره خدمات شهری و حضور مستمر در ایام بارندگی و برف روبی و رفع مشکل آب گرفتگی معابر و منازل در سطح منطقه و همکاری و حضور دائم در حوادث غیر مترقبه.
 6. تسطیح و پاکسازی زمین های باز و رفع خطر از بناهای در حال ریزش و جلوگیری از تخلیه ضایعات ساختمانی در معابر و حاشیه کمربندی ها و زمین های باز و هدایت رانندگان بطرف مکان تخلیه ضایعات و تخریب بناهای مورد مسیر و حمل ضایعات آن به محل دفع ضایعات.
 7. پیگیری زیباسازی و رنگ آمیزی تک لبه ها و نیوجرسی ها، اسباب بازی ها، پل های هوایی عابر پیاده، سایبان ایستگاه های اتوبوس، سطل های زباله، صندلی، تیر برق و تابلو، جعبه کنتور، نرده ها، وسایل ورزشی، دیوارها و رفع نازیبایی ها در سطح محدوده منطقه.
 8. نظارت لازم در خصوص جوشکاری و ساخت انواع قطعات فلزی و تعمیر اسباب بازی و وسایل ورزشی و برشکاری و ساخت پل فلزی و درب و دریچه فلزی و کشویی و آشغالگیر در ورودی کانالهای روبسته.
 9. همکاری در امر نامگذاری بولوار ها، خیابانها، میادین، کوچه ها و فازبرداری آنها و نصب تابلوهای معابر و پلاک کوبی کلیه اماکن سطح منطقه و جمع آوری تابلوهای فرسوده.
 10. همکاری لازم در جهت ساماندهی غرفه های فروش میوه، غرفه های گل و نهال، غرفه های ماهی گلی و کیوسک های مطبوعاتی و تنقلات با سازمان ساماندهی میادین و مشاغل.
 11. صدور اخطاریه لازم به شهروندانی که برخی از قوانین و ضوابط شهرداری را رعایت و پیگیری از طریق کارشناس حقوقی منطقه.
 12.   پیگیری در خصوص تهیه انواع قطعات بتونی ( انواع دال های بتونی، تک لبه، کانیوا، سری چاه، دوس و غیره ) جهت نصب در مکان های مورد نیاز منطقه. اقدام لازم به منظور جمع آوری صندوق های صدقات، کیوسک، سایبان، پلاکارد، داربست فلزی بدون مجوز.
 13. کنترل مجوز حفاری های صادر شده در سطح منطقه و پیگیری تعمیر و مرمت حفاری ها.
 14. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

وظایف واحد تخلفات

 

شرح وظایف مسئول خدمات شهری(کنترل و رفع تخلفات)

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. پیگیری امور مربوط به کنترل و رفع تخلفات شهری با هماهنگی مقام مافوق در منطقه.
 3. جلوگیری از هرگونه تخلف ساختمانی و تفکیک اراضی فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
 4. کنترل مجوز های ساختمانی و نقشه ها .
 5. جلوگیری از هرگونه تخلیه ضایعات ساختمانی در معابر عمومی، خیابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار کتبی به منظور جمع آوری.
 6. پیگیری منظم گزارش های لازم جهت ارسال پرونده متخلفین ساختمانی به کمیسیون ماده صد منطقه و اجرای احکام.
 7. جمع آوری و ثبت اطلاعات و آمار مورد نیاز ساختمان های با مجوز و فاقد مجوز.
 8. رسیدگی به شکایت های مردمی در رابطه با تخلفات ساختمانی.
 9. پیگیری گزارش های مهندسین ناظر در خصوص تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه نهایی.
 10. نظارت بر جمع آوری و همچنین ترخیص اموال ضبط شده.
 11. هماهنگی با کارشناس حقوقی منطقه در خصوص درخواست حکم ورود، تخلیه محل، شکستن قفل و ... از طریق دستگاه قضایی و نیروی انتظامی.
 12. تهیه و تنظیم گزارش هفتگی و ماهیانه جهت ارایه به مقام مافوق.
 13. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

وظایف واحد تاسیسات

 

شرح وظایف مسئول تأسیسات

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. تهیه و طراحی نقشه ها ی تأسیساتی مورد نیاز جهت پروژه های عمرانی و همچنین متره و برآورد تأسیسات بر اساس فهرست بها با استفاده از نرم افزارهای مربوطه.
 3. نظارت مستمر از طرحها و پروژه های در حال اجرا به منظور شناسائی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب.
 4. اجرای استانداردهای تأسیساتی در فعالیت های عمرانی مجموعه و مراکز تحت سرپرستی بر اساس مقررات سازمان نظام مهندسی.
 5. تهیه و تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و شاخص های فنی و تأسیساتی جهت بهره برداری.
 6. نگهداری، تعمیر، تجهیز سیستم های تأسیساتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها.
 7. پیشنهاد و برآورد بودجه مورد نیاز سالیانه جهت پروژه ها به مسؤول مافوق.
 8. شناسائی مؤسسات و شرکت های تأسیساتی و تلاش درجهت بهره مندی از خدمات آنان.
 9. انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تأسیسات ناحیه صنعتی از قبیل آب، برق، فاضلاب، آسانسور، تهویه و شوفاژ و ...
 10. هماهنگی با دستگاه نظارت عالیه در زمینه های تأسیسات اجرایی.
 11. تهیه صورت جلسات موارد تأسیساتی از قبیل برقی و مکانیکی در حال اجرا در کلیه پروژه ها.
 12. هماهنگی با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و مدیریت زیباسازی و تأسیسات جهت برقراری انشعابات جدید در پروژه های عمرانی.
 13. بررسی و اجرا  در خصوص بهینه سازی انرژی در پروژه های عمرانی موجود و پروژه های در دست اجرا.
 14. تهیه و تدوین برنامه زمان بندی پروژه های عمرانی در بخش تأسیسات و کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن.
 15. تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق.
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
 

وظایف واحد امور اداری

 

شرح وظایف مسئول امور اداری

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. نظارت لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در مورد پرسنل با همکاری واحد های مربوطه.
 3. ارتباط و ایجاد هماهنگی با گروه تشکیلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسایل تشکیلاتی واحد مربوطه و ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام امور.
 4. معرفی کارکنان واجد شرایط برای طی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگی با مسئول مافوق.
 5. نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه کارکنان به حوزه مدیریت امور اداری.
 6. نظارت بر امور کارگزینی، دبیرخانه، موتوری، بایگانی، ماشین نویسی و سایر واحد های زیر مجموعه.
 7. پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام لازم در مورد تامین آن با هماهنگی واحد زیربط.
 8. پیشنهاد نیروهای واجد شرایط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.
 9. پیگیری و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب کارکنان با ارباب رجوع و دیگر همکاران با رعایت قوانین ومقررات اداری.
 10. همکاری در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم.
 11. به روز نگه داشتن سیستم پرسنلی و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم فوق.
 12. ارایه گزارش های پرسنلی در فواصل زمانی معین به مقام مافوق.
 13. نظارت بر مکاتبات اداری بر اساس آیین نامه مکاتبات شهرداری .
 14. پیگیری مسایل رفاهی کارکنان.
 15. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

وظایف واحد حقوقی و املاک

 

شرح وظایف مسئول حقوقی

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع سازمانی.
 3. طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پاسخ به شکایات و دعاوی احتمالی به طرفیت شهرداری در محاکم قضایی و پیگیری تا حصول نتیجه.
 4. پیگیری پرونده ها و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به مراجع قضایی، انتظامی و دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم حضور در مراجع مذکور جهت دفاع از حقوق سازمانی.
 5. بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه نظر مشورتی در زمینه کلیه مسائل حقوقی طرح شده در واحدهای مختلف منطقه.
 6. جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی مصوبات، اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز.
 7. تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری رونوشت قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و آراء وحدت رویه قضایی و طبقه بندی آنها.
 8. تهیه متن قراردادهای منعقده.
 9. پیشنهاد و تنظیم بخشنامه های حقوقی داخلی جهت حفظ حقوق سازمانی و ارایه آن به مسئول مافوق جهت تصویب و ابلاغ .
 10. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

شرح وظایف مسئول املاک

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 2. پیگیری لازم بر انجام انتقال اراضی و املاک متعلق به شهرداری واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت آن.
 3. ثبت مشخصات املاک و مس تحدثات متعلق به شهرداری واقع در محدوده منطقه در دفاتر و یا سیستم های نرم افزار ی و انعکاس آن به حوزه مدیریت املاک.
 4. انجام امور مربوط به زمینهای معوض با هماهنگی مدیریت املاک.
 5. تهیه پیش نویس برای انجام تفکیک اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده منطقه طبق قوانین و مقررات موضوعه.
 6. بازدید مستمر از اراضی و مستغلات متعلق به شهردار ی واقع در محدوده منطقه و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم از طریق کارشناس حقوقی.
 7. تهیه پیش نویس مکاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و ...پس از انجام تشریفات تملک.
 8. اقدام در خصوص انتقال زمینهای معوض املاک مورد مسیری به نام افراد ذینفع .
 9. تنظیم توافق نامه های مربوط به تملک اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی.
 10. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 

منبع : منطقه چهار
۷۳۶۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
ابتدای بلوار امیر کبیر- پایانه امیرکبیر
38310501-3
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵