بازدید از مرکز مشاوره ای باغ خانواده شهرداری

بازدید دکتر ناصری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز بهمراه همکاران محترم و معاون اجرایی منطقه 4 از مرکز مشاوره ای باغ خانواده شهرداری واقع در حوزه منطقه 4
دکتر ناصری گفت هدف ازاین بازدید بهبود و توانمند سازی مهارتهای اجتماعی است
 

منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۹۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است