برگزاری جلسه شورای معاونین شهرداری منطقه چهار

به گزارش واحدارتباطات و امور فرهنگی شهرداری منطقه چهار جلسه شورای معاونین شهرداری منطقه چهار  به منظور بررسی راهکارهای پیشرفت مجموعه  در روز شنبه 8 دی ماه 97 تشکیل شد.ارتباطات و امور فرهنگی شهرداری منطقه چهار

منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۶۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است