تاکید شهردار منطقه چهار بر پیگیری و رفع مسائل تاسیساتی تقاطع کشن

به گزارش واحد ارتباطات وامور فرهنگی شهرداری منطقه چهارمهندس محمود رضا مهرجهانیان  بهمراه معاونان ومسئولین منطقه با حضور در محل اجرای پروژه تقاطع کشن از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه و پیگیری مسائل تاسیساتی و مراحل پیشرفت کار بازدید بعمل آوردند.
شهردار منطقه چهار در این بازدید با اشاره به همکاری منطقه در مراحل تملک و اجرای پروژه بر پیگیری و رفع سریع مسائل تاسیساتی تاکید نمود تا به لطف خدا ودر موعد مقرر شاهد افتتاح این پروژه بزگ شهری باشیم.ارتباطات و امور فرهنگی شهرداری منطقه چهار

منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۴۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است