مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در محدوده شهرداری منطقه چهار شیرازآغاز شد


مهندس سروی شهردار منطقه چهار خبر داد
 
مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در محدوده شهرداری منطقه چهار شیرازآغاز شد

 با هدف  تسهیل توام با ایمنی در تردد و دسترس پذیری افراد توانخواه به  ایستگاه های اتوبوس در سطح منطقه چهار مناسب سازی ایستگاه ها در حال انجام  می باشد.
 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار: مهندس سروی با بیان این خبر گفت: شهر متعلق به همه است و مناسب ساختن محیط شهری با نیاز معلولین جسمی و حرکتی و افراد سالمند از وظایف مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود.
وی افزود : در همین راستا با توجه به بازدیدها و بررسی های صورت گرفته در سطح منطقه علاوه بر مناسب سازی پیاده رو ها اقدامات ویژه ای جهت تردد ویلچر و افراد سالمند در قالب مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در حال انجام می باشد.
 
وی ادامه داد در حال حاضر محور انقلاب و همچنین بلوار عدالت در حال انجام می باشد و این روند در دیگر نقاط منطقه  ادامه خواهد داشت
 
                                                                                                                                                                                                                                روابط عمومی شهرداری منطقه4

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
تعداد بازدیدها : ۸۱
نظری ارسال نشده است