بازدید میدانی از فضای سبز منطقه چهار شهرداری شیرازبه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار مهندس سروی شهردار منطقه چهار به اتفاق رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز از فضای سبز سطح محدوده منطقه بازدید و از نزدیک در جریان روند اقدامات این حوزه قرار گرفتند

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۴۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است