بازدید ازمحله کشن به همرا ه یاوران شورا در جهت بررسی مشکلات محل


منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
تعداد بازدیدها : ۴۱
نظری ارسال نشده است