مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در منطقه چهار همچنان در حال اجرا است

شهردار منطقه چهار خبر داد
 
مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در منطقه چهار همچنان در حال اجرا است

 مناسب سازی ایستگاههای اتوبوس در راستای دسترس پذیری برای تسهیل در تردد افراد توانخواه و سالمندان در سطح منطقه چهار در حال انجام  می باشد.


 
در حال حاضر  مناسب سازی ایستگاههای  اتوبوس در خیابان انقلاب و همچنین بلوار عدالت  به پایان رسیده و هم اکنون  این روند توسط اکیپ خدمات شهری منطقه چهار  در بلوار پاسداران و خیابان باغ حوض  ادامه دارد.
 
 
 

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۱۴۷
نظری ارسال نشده است