جمع آوری بنرهای غیر مجاز به ویژه بنرهای نصب شده بر روی درختان از سطح منطقه

شهرداری منطقه چهار شیراز با هدف زیبا سازی بصری سطح منطقه ،رفع تخلفات شهری نسبت به جمع آوری بنرهای غیر مجاز به ویژه بنرهای نصب شده بر روی درختان ،تیر چراغ برق و تابلو  علائم راهنمایی رانندگی  اقدام کرد.
 

این اقدامات در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از آشفتگی بصری و اخلال در سیمای شهر به صورت مستمر توسط منطقه 4 ادامه خواهد داشت
 

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است