اجرای عملیات گسترده روکش، ترمیم و لکه گیری آسفالت در محدوده شهرداری منطقه چهار شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار: با توجه به ضرورت ترمیم و لکه گیری آسفالت در معابر اصلی و فرعی در سطح منطقه این عملیات در حال انجام است .این اقدامات در راستای رفع نواقص و جلوگیری از تخریب آسفالت ها و همچنین تامین سطح ایمنی در معابر و تردد آسان شهروندان با رعایت نکات و استانداردهای فنی انجام میشود.
امید است با اجرای عملیات آسفالت ، بهسازی معابر و محلات سطح منطقه بتوانیم موجبات رضایتمندی شهروندان منطقه را فراهم و و عملیات آسفالت کلیه معابر که نیاز به آسفالت دارند را اجرا کنیم..

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
تعداد بازدیدها : ۳۳
نظری ارسال نشده است