جمع آوری بنرهای غیرمجاز به ویژه بنرهای نصب شده از سطح منطقه چهار

شهرداری منطقه چهار با هدف زیباسازی بصری سطح منطقه ، رفع تخلفات شهری نسبت به جمع آوری بنرهای غیر مجاز به ویژه بنرهای نصب شده بر روی درختان ، تیرچراغ برق و تابلو علائم راهنمایی و رانندگی اقدام کرد.
این اقدامات در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از آشفتگی بصری و اخلال در سیمای شهر به صورت مستمر توسط منطقه چهار ادامه خواهد داشت

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
تعداد بازدیدها : ۲۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است