ادامه عملیات بازآفرینی تقاطع شهدای کشن

آماده سازی جهت احداث فضای سبز

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۲۰۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است