شروع عملیات بهسازی فضای سبز پارک جنگلی نوید ( پارک هفت هکتاری)

این عملیات شامل کاشت گیاهان دائمی متناسب با بافت موجود ، باغچه بندی ، خاکبرداری و ... میباشد

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۲۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است