بازدید میدانی از محلات منطقه چهار شهرداری (خیابان سراج و پاییز )

ادامه سلسله بازدیدهای میدانی دکتر دودمان عضو شورای شهر شیراز و مسئولین منطقه چهار از محلات سطح منطقه
در ادامه بازدید و پیگیری مطالبات مردمی دکتر دودمان عضو شورای شهر و ناظر در منطقه چهار به اتفاق مسئولین شهرداری منطقه چهار و یاوران شورا ضمن بازدید میدانی از خیابان سراج و پاییز ، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات اهالی این منطقه قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار در راستای برنامه های منظم و مدون بازدید های میدانی به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات و مسائل شهروندان ، از خیابان سراج و پاییز واقع در منطقه چهار بازدید به عمل آمد در این بازدید ، یاوران شورای محل درخواست های محله را ، مسئولین منطقه و همچنین ناظر شورا در منطقه چهار در میان گذاشتند.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۱۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است