گزارش عملکرد شهرداری طی سالهای ۹۴تا ۹۸


 

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۹۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است