سفره هفت سین در محدوده منطقه چهار پهن شد

به گزارشروابط عمومی شهرداری منطقه چهار سفره هفت سین بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ کشور عزیزمان است که با فرا رسیدن عید نوروز در خانه ها ، حتی در نقاط مختلف شهر خودنمایی میکند .امسال در آستانه عید نوروز چند نقطه از منطقه چهار شهرداری  سفره هفت سین جانمایی و نصب شد.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۷۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است