پیاده راه میثم توسط شهرداری منطقه چهاردر حال احداث است

قابل ذکر است این پروژه به مساحت 5670مترمربع شامل فضای سبز به مساحت 1700 مترمربع ، مسیر پیاده روی مبلمان نشیمن جمعی و روشنایی می باشد.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۹۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است