پیاده راه فاخته (۲)توسط شهرداری منطقه چهار در حال اجراست

از اهداف احداث این پروژه زیباسازی منظر شهری، مناسب سازی بستر تردد عابرین پیاده ، افزایش ظریب ایمنی و ترغیب مردم به امر پیاده روی و ارتقاء سلامت و نشاط شهروندان می باشد.
قابل ذکر استاین مسیر شامل احداث فضای سبز ، روشنایی ، مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی میباشد.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است