گزارش تصویری از پیاده روسازی خیابان فاخته۱ توسط شهرداری منطقه چهار شیراز


منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۵۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است