بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از برخی پروژه های منطقه چهار

بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز به همراه مهندس رستم زاده شهردار منطقه چهار از  پروژه های پیاده راه فاخته ، پیاده راه میثم و فضای شهری بزرگراه مهندسین

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است