ترمیم جداول ۱۲ مسیر در محدوده منطقه چهارتوسط اکیپ های خدمات شهری منطقه انجام شد


منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۳۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است