جمع آوری موانع فیزیکی خطرآفرین و زائد در سطح منطقه چهار

در راستای تردد آسان و ایمن شهروندان ، رفع خطرات احتمالی و همچنین لزوم بهسازی و آراستگی محیط شهری موانع فلزی و بتنی زائد در سطح معابر منطقه چهار توسط عوامل خدمات شهری منطقه در حال جمع آوری است.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است