مهندس رستم زاده شهردار منطقه چهار

با مساحت بیش از 10 هزار مترمربع واقع در بلوار سفیر در راستای رونق و باز زنده سازی فضاهای شهری و با هدف احیای نقاط قوت و پتانسیل های موجود در سطح منطقه ، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ، ارتقاء تعاملات اجتماعی و گسترش فضاهای عمومی توسط منطقه چهار در حال اجراست.
این پروژه شامل فضای سبز به مساحت شش هزار متر مربع ، فضا سازی به مساحت 4 هزار مترمربع ، که شامل فضای بازی کودکان ، سرویس بهداشتی ، مبلمان شهری روشنایی و دیگر امکانات میباشد.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۸۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است