تداوم اجرای عملیات جانمایی و نصب مبلمان شهری در محدوده شهرداری منطقه چهار

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار در یکماه گذشته جانمایی و نصب مبلمان شهری در خیابان سرباز ، پارک موسوی نژاد سفیرشمالی ، چهارراه هوابرد  پارک هدایت انجام شد.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است