پاکسازی گسترده زمین های بایر شهری در محدوده شهرداری منطقه چهار

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار زمین های خالی موجود در سطح محدوده منطقه که نخاله ساختمانی و زباله تخلیه شده و مناظر نا مناسبی ایجاد کرده است ، توسط اکیپهای خدمات شهری منطقه نسبت به پاکسازی این زمینها اقدام و این روند ادامه دارد.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۶۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است