شهرداری منطقه چهار: نصب ست ورزشی و مبلمان شهری در پارک محله ای خیابان موسوی نژاد و همچنین خیابان ظهور فرعی ۱۵

در راستای ارتقاء سلامت شهروندان

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۳۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است