گزارش تصویری از احداث پروژه فضای شهری بزرگراه مهندسین

این پروژه در دو فاز جمعاً به طول 5 کیلومتر توسط شهرداری منطقه چهار شیراز در حال احداث است.
23 تیرماه 1400

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است