فضای شهری نارنجستان

این پروژه به مساحت 10 هزار متر مربع در بلوار سفیر جنوبی توسط شهرداری منطقه چهار احداث شده است

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۵۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است