آماده سازی و زیرسازی معابر منطقه چهار شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار شیراز ، آماده سازی ، تسطیح و زیرسازی و اجرای عملیات جدولگذاری و کانیوا گذاری در انتهای بلوار پاسارگاد غربی حدفاصل خیابان فرزدقی و کمربندی در حال اجرا می باشد.
این عملیات شامل 13500 تسطیح و ریگلاژ ، 1200 متر طول تک لبه، 600 متر کانیوا و جدول گذاری و 6100 متر مکعب مخلوط ریزی و همچنین 5400 مترمکعب خاکبرداری خواهد بود.
این اقدامات در راستای افزایش خدمات دهی به شهروندان بهبود زیرساخت های شهری و تسهیل در انتقال ترافیک و ارتقاء کیفیت زندگی شهری و رفاه حال شهروندان در حال اجراست و این روند در محدوده شهرداری منطقه چهار ادامه خواهد داشت.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۶۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است