نشست مشترک یاوران شورای محلات منطقه چهار شهرداری شیراز برگزار شد.

اولین نشست مشترک مهندس فرخ زاده عضو و ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در منطقه چهار شهرداری و مهندس تذروی رئیس کمیته یاوران شورا با یاوران شورای محلات این منطقه با حضور مهندس رستم زاده شهردار و دیگر مسئولین منطقه به منظور معارفه ناظر شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار: رئیس کمیته یاوران شورای شهر هدف از تشکیل این جلسه را ارتباط نزدیک شورا ، شهرداری و یاوران محلات دانست و گفت : پیگیری مطالبات مردم و حل مشکلات محلات در اولویت امور خواهد بودو همکاری و همدلی هرچه بیشتر یاوران شورای محلات با شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد.
وی اظهار داشت : از یاوران شورا به عنوان معتمدین مردم و بازوی توانمند شهرداری در سطح محدوده منطقه چهار در محلات درخواست دارم تا همواره مشکلات مردم را انتقال داده و با جدیت پیگیر حل آنها باشند و وظیفه خود میدانم به جد پیگیر مطالبات تا زمان رسیدن به نتیجه باشم.
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به وسعت بسیار زیاد منطقه چهار و دارا بودن 21 محله اظهار امیدواری کرد : با همکاری و همفکری شهروندان و یاوران شورا با یک ارتباط دوستانه ، به عنوان نمایندگان مردم در محلات که نقش ارزشمندی را ایفا میکنند بتوانیم در جهت نیل به اهداف قدم برداشته و نیازهای محلات را برطرف کنیم و اعضای محترم شورای شهر هم به این مهم اهتمام ویژه خواهند داشت .
مهندس فرخ زاده ناظر منطقه چهار :
یاوران شورا می بایست همانند یک سازمان بزرگ مردم نهاد عمل کرده و حلقه اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان باشند
فرخ زاده ناظر شورا در منطقه چهار در ادامه این نشست ضمن قدر دانی از حضور یاوران شورا در این جلسه گفت : شهرداری در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت خود و جلب رضایت شهروندان نیاز به همکاری یاوران شورا به عنوان نمایندگان مردم در محلات دارد تا بتوانیم مشکلات و مسائل مربوط به محلات را از این طریق شناسایی و با برنامه ریزی های دقیق و اثر بخش با اولویت بندی در رفع آنها تلاش کرد
فرخ زاده ساز و کارهای مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت شهری را ویژه دانست و گفت : همکاری یاوران شورا در آموزش و فرهنگ سازی در زمینه جلب مشارکتهای شهروندان در محلات امری ضروری است.
وی افزود : یاوران شورا می بایست همانند یک سازمان بزرگ مردم نهاد عمل کرده و حلقه اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان باشد و از ورود به مسائل خارج از چارچوب قانون که میتوانند منشاء فساد باشند دوری کنند.
وی ادامه داد: یاوران شورا میتوانند به عنوان مشاورینی امین برای مدیریت شهری و نیز مدافعانی برای پیگیری مطالبات شهروندان از مدیریت شهری باشند.
فرخ زاده افزود :یاوران محلات میتوانند با ارتباطی دوسویه با ساکنین محله و همچنین مدیران شهرداری نسبت به حل مشکلات اقدام کنند و این تعامل زمینه شکوفایی و پیشرفت منطقه ، محله و شهر را فراهم میکند.
گفتنی است در ادامه این جلسه یاوران شورای اسلامی محلات با معرفی خود درخواست های مربوط به محلات را مطرح کردند.
مهندس رستم زاده : شهردار منطقه چهار شهرداری نیز در این نشست مشترک گزارشی از عملکرد منطقه ارائه داد و نسبت به درخواست موارد مطرح شده توسط یاوران پاسخ و دستورات لازم جهت رفع موارد به مسئولین منطقه دادند.

 

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۵۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است