اجرای عملیات کانیوا گذاری معابر باغ حوض

عملیات کانیوا گذاری در فرعی های خیابان باغ حوض در حال اجراست
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار : هدایت آبهای سطحی ، شیب بندی مناسب بالا بردن سطح ایمنی حرکت تردد آسان و ارائه خدمات رسانی به شهروندان از اهداف این پروژه میباشد، که به طور مستمر در محدوده شهرداری منطقه چهار ادامه خواهد داشت .

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۲۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است