لیست تلفن های داخلی منطقه ۴

 
لیست شماره تلفن های مستقیم و داخلی  سال 98 منطقه چهار
                                               
 
نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم داخلی
سروی شهردار منطقه 38309136 237
بازیار
 
مسئول دفترشهردار 237
فکس 38303050
ابراهیمی بازرسی و رسیدگی  به شکایات - 224
میرزایی مسئول حوزه شهردار 38213705 206
دهقان  مسئول حراست - 210
محمدی -کاووسی -یزدان پناه مسئول حقوقی-کارشناس حقوقی 38201248 219
       
مزارعی مسئول املاک 38200268 240
 احمدی-پوراسماعیل املاک - 269
نظریان– رنجبر کامپیوتر - 207
 اکبری زیباسازی - 206
عابدینی-نبئی روابط عمومی 38304000 245
امیدوار–منوچهری کمیسیون ماده صد 38213705 246
 
حوزه فنی
رستم زاده-غلامی معاون  فنی-دفتردار معاون 38300571 300
یداللهی مردم یار - 226
جمالیان رئیس فنی   202
فلسفی – خانی زاده شهرساز - 222
سمواتی-کیان پورگودرزی کمیسیون معماری - 247
اسماعیلی-رهنما شهرساز - 248
خداشناس صدور گواهی - 212
احمدی-موسوی-کریمی-حسام پور شهرساز - 228
مصلح- حقیقی شهرسازی-صدور گواهی - 250
رضایی نقشه بردار (پاسارگاد مختصات) - 211
یکماز VIP صدور پروانه - 218
پارسایی پور- نوبخت توسعه معابر -نقشه بردار - 208
- - - -
ربانی-رضایی صدور گواهی - 256
 
حوزه مالی
مریم دلشادی معاون مالی و اقتصادی 38300570 231
خالدی تقسیط چگ حسابداری - 253
علیزاده مسئول قراردادها - 253
ایزدی رئیس حسابداری - 230
بذرکار- پرچمی امورقرارداد ها - 229
معینی –چهل تنان- عسکری-زارع کار پرداز و انبار دار 38300573 216
زمردی نیا– شفیعی سرمایه گذاری-بودجه ریزی   203
جوکاران بایکان مالی - 255
           
 
 
حوزه عمران
فاموریان معاون فنی و عمرانی 38303051 264
ایمانی نژاد –صالحی -متحد – کازرونی –حق نگر-راضی کارشناس عمران 38303051 265
 
 
حوزه درآمد
محمد تشکر نژاد مسئول درآمد 38306071 213
شریفی -جعفریان مغایرت بانکی - 204
گلچین-امینی محاسب درآمد - 223
اسفندیاری-راست خدیو معاون درآمد - 257
بنائیان گردش پرونده - 252
 گرجی استعلام نوسازی -
شمشیری کارشناس اصناف - 214
مهرزاد-حمیدی کارشناس پسماند - 215
طاهری-چکاه تقسیط چک - 227
خانی –قمری بایگانی - 243
بیگی کارشناس وصول - 254
مدن حقیقی اصناف - 242
 
 
 
حوزه امور اداری
اکبر پور مسئول اموراداری 38213704 221
انوری کارگزینی 235
رستاقی– سیمی-صادقی کارشناس برنامه ریزی - 236
صالحی-غضنفری - کریم پور دبیر خانه - 220
سبزی تلفن خانه 3-38310501 9
ستوده –اژدهاکش-حقیقی اطلاعات - 217
شهبازی-جمشیدی نگهبانی-پارکینگ - 259
کپی کپی - 251
انبار سروش - 38450909 -
ابوالوردی آبدار خانه شهردار - 244
پالاری-نجفی مسئول موتوری - 225
 
 
حوزه اجرایی
صالح صالحی– مروت معاون اجرائی 38300572 263
احمد فریانی مسئول امورشهر 38303052 238
رضا میری دفتر دار امورشهر 38303052
حدائقی - -کشتکار-حدیقه کارشناس امور شهر
نورامر محمدی - فروغی -  زراعت پیشه-یوسفی تاسیسات 38310500 239
رضا فریدیان-ثاقب رای-فقیهی تاسیسات - 241
یزدان پرست –نوذری- نوری زاده-سلیمانی-زمانی تخلفات 38304289 232
نوری مسئول فضای سبز - 267
محمدی-پورمند-مظفری-چوبین-نظری-زارع کارشناس فضای سبز 38202161
کاظمی – محمدی کارشناس فضای سبز - 266
فکس دفتر شهردار 38303050
فکس دبیرخانه 38309705
کدپستی 83655-71766
پارک ایرانی 38252861
 
 
 
 

منبع : منطقه چهار
۴۰۹۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است